Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρησή μας σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αναγκαία προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Ως εκ τούτου, έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR, EE 2016/679) που ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (πχ όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλ).

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής

Με το παρόν, η επιχείρηση ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ δηλώνει ρητώς τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος, πλην της περίπτωσης νομικής υποχρέωσης.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται για χρονικό διάστημα όπως καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία και προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας. 

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, προκειμένου να μας αποστείλλετε προσωπικό μήνυμα για πληροφορίες που χρειάζεστε θα σας ζητηθούν τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, ήτοι το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μετά την υποβολή των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να διορθώσετε, ή και να διαγράψειτε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή. Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται με στόχο τη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων μας και είναι αναγκαίες για τη διεξαγωγή της επικοινωνίας μας.

H διαβίβαση δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ εγγυημένο ότι θα είναι απολύτως ασφαλής. Είναι δυνατό τρίτα μέρη, μη συμβεβλημένα με την επιχείρηση ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ KΟΣΜΗΜΑ, να αποκτήσουν πρόσβαση ή να υποκλέψουν τις διαβιβάσεις δεδομένων ή τις ιδιωτικές επικοινωνίες χωρίς την άδεια ή τη γνώση της ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ KΟΣΜΗΜΑ.

Η επιχείρησή μας, ωστόσο, έχει λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρά ταύτα, δε μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των οποιονδήποτε πληροφοριών μας διαβιβάσετε. Οι διαβιβάσεις δεδομένων γίνονται με δική σας ευθύνη και συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

Η ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες της και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί. Εάν κάποιος επισκέπτης/ χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/ χρήστη κατά την περίηγηση του στην ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Η ιστοστελίδα της επιχείρησής μας χρησιμοποιεί cookies, ώστε να σας θυμόμαστε όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, και επιτρέπουμε στην Google να χρησιμοποιεί αναλυτικά cookies (τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα) στους ιστοτόπους μας για τη συλλογή πληροφοριών. Χρησιμοποιώντας τα cookies μπορούμε να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητά σας, να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων, προκειμένου να σας παρέχουμε το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει με βάση τις ανάγκες σας, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Κατά την περιήγησή σας, σας προειδοποιούμε για την χρήση cookies και είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να μην επιτρέψετε την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με την μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://www.allaboutcookies.org/.

Cookies που χρησιμοποιούμε

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose
__cfduid Essentials First party Session Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic.
_gid, _gat, _ga, Analytics First party Session Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Αποφασίστε ποιά Cookies θέλετε να επιτρέψετε

Copyright © 2022 | Stavrianakis Jewel

made by anise with love